Δες μέσα

Η ιστορία του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897

Ανατύπωση της σπανιότατης μελέτης τού Αριστείδη Κυριακού η οποία είχε εκδοθεί το 1909. Το κείμενο συνοδεύεται από δεκάδες εικόνες, χάρτες και σχεδιαγράμματα των μαχών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ

ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

27,00 24,00

Κατηγορίες: ,