Δες μέσα

Ίων Δραγούμης – Στην Πόλη και μια επιστολή του Περικλή Γιαννόπουλου

Σας αγαπώ, ώ τελευταίοι βασιλιάδες, γιατί είστε Έλληνες και δυστυχισμένοι. Άν με είχαν μάθει καλλίτερα την ιστορία μου, τη βυζαντινή, εκείνοι που με μάθαιναν τα γράμματα, θα ήξερα να ξυπνώ περισσότερες ψυχές της περασμένης ζωής. Τώρα, σα λάβα πυρωμένη, χυμίζει από μέσα μου η αξεδιάλυτη, πλεγμένη ιστορία των Αυτοκρατόρων.

Σελ.90

6,00

Κατηγορία:

You may also like…