Η φωνή του Γρίβα στην «Εφημερίδα των Χιτών»

Εἰς τὴν σημερινὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν πολλοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἐλησμόνησαν τὸν ὅρκον τοῦτον, μολονότι οὗτος δὲν ἐπιβάλλεται. Εἶναι οἱ πραγματικοὶ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι καὶ τὸν διεφύλαξαν ὡς…… Read more «Η φωνή του Γρίβα στην «Εφημερίδα των Χιτών»»

Πολιτειακές και εθνικές αναλύσεις

Σε αυτή τη δεύτερη έκδοση με επιλογές διαλέξεων και κειμένων του καθηγητή Πολιτειολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Δημήτριου Βεζανή, παρουσιάζονται αναλύσεις των ιδεών του μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη, όπως…… Read more «Πολιτειακές και εθνικές αναλύσεις»

Μαρξισμός: Εθνικός Κίνδυνος

Κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ὑφίσταται τὴν ἐπιρροὴν ἀλόγων καὶ ἀλιτηρίων παθῶν. Διατελεῖ ἀνερμάτιστος, παρασυρόμενος ὑπὸ τῆς κακίας μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῆς ἀρετῆς. Ἀδρανεῖ ἡ…… Read more «Μαρξισμός: Εθνικός Κίνδυνος»

Η ελληνική βασιλεία ως εθνική ιδέα

Ὁ Παῦλος Καρολίδης στὸν λόγο αὐτὸν ποὺ ἐκφώνησε τὸ 1916 στὴν ὀνομαστικὴ γιορτὴ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Ἀ΄ τοῦ Στρατηλάτη, στέκεται μακρὰν τοῦ θεσμοῦ τῆς βασιλείας καὶ…… Read more «Η ελληνική βασιλεία ως εθνική ιδέα»

Λόγοι για την Πρωτομαγιά – Ο Σοσιαλισμός στην 4η Αυγούστου

Καὶ πρέπει νὰ φέρη κανεὶς στὸ μυαλὸ τοῦ τὸ τί ἤτανε ἡ 1η Μαΐου ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια γιὰ νὰ αἰσθανθῆ τὴ ριζικὴ Μεταβολὴ ποὺ ἐπῆλθε, τὴν…… Read more «Λόγοι για την Πρωτομαγιά – Ο Σοσιαλισμός στην 4η Αυγούστου»

Άρθρα για τον Φασισμό και τον Εθνικοσοσιαλισμό

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει εξαιρετικά κείμενα του Ιταλού φιλοσόφου γύρω από το Φασισμό και τη Δεξιά διαφόρων χωρών. Περιλαμβάνει συνομιλία με τον Κουντενχόβε Καλέργκι, τον εμπνευστή μιας…… Read more «Άρθρα για τον Φασισμό και τον Εθνικοσοσιαλισμό»