Κείμενα και λόγοι για το Έθνος

Πρέπει ὅλοι νὰ ἐμποτισθοῦν μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Ἰδέας καὶ νὰ ἐννοήσουν ὅτι εἴμεθα ὁδοιπόροι μιᾶς γραμμῆς καὶ φορεῖς καὶ στρατιώται μιᾶς πίστεως. Ἰδίως, ἡ νεὰ γενιά, ἐσεῖς οἱ νέοι, πρέπει νὰ καταστήσετε τὴν Μεγάλη Ἰδέα κτῆμα σας.

10,60€ 9,60€