Ιούλιος Έβολα: «Οι Ευρωπαϊκές αξίες αναγεννήθηκαν στον Χριστιανισμό»

Συνέντευξη του Ιουλίου Έβολα στον Φράνκο Ροσάτι, εκδοθείσα πρώτη φορά στα γαλλικά στην εφημερίδα «Ευρωπαϊκό Έθνος», ανάμεσα στις 15 Δεκεμβρίου 1966 και 15 Μαρτίου 1967. Την μετάφραση έκανε ο Νίκος Αθανασίου.

Ερώτηση: Βλέπετε τον Χριστιανισμό ως έχοντα επηρεάσει τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό με θετικό τρόπο; Ή θα λέγατε πως η υιοθέτηση μίας θρησκείας σημιτικής προελεύσεως διέστρεψε ορισμένες παραδοσιακές Ευρωπαϊκές αξίες;

Απάντηση: Μιλώντας για τον Χριστιανισμό, έχω συχνά χρησιμοποιήσει την έκφραση «η θρησκεία η οποία έφτασε να επικρατήσει στην Δύση». Πιστεύω πως το μέγιστο θαύμα του Χριστιανισμού ήταν πως κατάφερε να επιβεβαιώσει εαυτόν ανάμεσα στους Ευρωπαϊκούς λαούς, ακόμα και να υπενθυμίσει την παρακμή η οποία είχε φτάσει να χτυπήσει πολλές από τις παραδόσεις αυτών των λαών. Από την άλλη, πρέπει κανείς να κρατά στον νου του τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο εκχριστιανισμός της Δύσεως ήταν κυρίως ένα εξωτερικό φαινόμενο. Παρόλο που ο Χριστιανισμός σίγουρα μετέβαλλε κάποιες Ευρωπαϊκές αξίες, σε άλλες περιπτώσεις αυτές οι αξίες αναγεννήθηκαν στον Χριστιανισμό. Εάν αυτό δεν συνέβαινε, τα «ρωμαϊκά» γνωρίσματα του Καθολικισμού θα ήταν αδιανόητα· και εξίσου αδιανόητες θα ήταν ορισμένες πτυχές του Μεσαιωνικού πολιτισμού, όπως η ανάπτυξη ιπποτικών ταγμάτων, του Θωμισμού, ανυψωμένες μορφές μυστικισμού (π.χ ο Μάιστερ Έκχαρτ), το πνεύμα των Σταυροφοριών κ.λ.π.