Αδόλφος Χίτλερ: «Η Εθνικοσοσιαλιστική κοσμοαντίληψη συνελήφθη αποκλειστικά για τους Γερμανούς»

Adolf Hitler-142

Ο Αδόλφος Χίτλερ ξεκαθάρισε το ζήτημα Εθνικοσοσιαλισμός στο τέλος του πολέμου. Ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι αποκλειστικά γερμανικός, ένα δόγμα μόνο για τον γερμανικό λαό, μια κοσμοαντίληψη που εκτός μερικών κοινών στοιχείων με άλλες θεωρίες του εθνικισμού όπως ο Φασισμός δεν χωρά και δεν εμπνέει την ψυχή άλλου λαού πλην του γερμανικού. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι ο Χίτλερ διαχωρίζει την φυλετική ανωτερότητα του γερμανικού λαού και των υπολοίπων λαών μόνο απέναντι στους Εβραίους και σε καμία άλλη φυλή.

0,,17130223_303,00

«Μεγάλη Γερμανία»

13 Φεβρουαρίου 1945

Διακηρύσσω ταύτα, όντας απελευθερωμένος από κάθε φυλετικό μίσος. Ασφαλώς και είναι ασυμβίβαστη η ανάμειξη οιασδήποτε φυλής με άλλες φυλές. Πλην ελαχίστων, ανούσιων επιτυχιών, η συστηματική φυλετική επιμειξία ουδέποτε έφερε θετικά αποτελέσματα. Η βούληση της να παραμείνει φυλετικά καθαρή και αγνή, αποτελεί μία απτή απόδειξη της ζωτικότητας και της καλής υγείας μιας φυλής. Η υπερηφάνεια για τη δική μας τη φυλή, χωρίς να υποτιμούμε ή να περιφρονούμε οιαδήποτε άλλη φυλή, αποτελεί ένα ορθό και υγιές από κάθε άποψη συναίσθημα. Ουδέποτε θεώρησα τους Ιάπωνες ή τους Κινέζους ως κατώτερους έναντι ημών. Είναι γεγονός ότι αμφότεροι οι λαοί ανήκουν σε αρχαίους πολιτισμούς μεγάλης ποιοτικής στάθμης. Δικαιούνται να νιώθουν υπερήφανοι για το παρελθόν τους και ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας αναφέρεται στο παρελθόν αυτό, όπως ακριβώς εμείς διαθέτουμε το δικαίωμα να υπερηφανευόμαστε για τον πολιτισμό στον οποίο τώρα ανήκουμε. Είμαι πεπεισμένος πως σε όσο πιο σταθερά θεμέλια διατηρηθεί ο πολιτισμός των Κινέζων και των Ιαπώνων, τόσο πιο εύκολα θα μπορώ να συνεννοηθώ μαζί τους στο μέλλον.

Η φυλετική υπερηφάνεια αποτελεί ένα προτέρημα το οποίο ο Γερμανός το υστερήθηκε. Το αίτιο αυτής της καταστάσεως έγκειται στο γεγονός ότι κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες η χώρα βρέθηκε στο επίκεντρο εμφυλίων διενέξεων και θρησκευτικών συρράξεων και υπέστη μία σειρά ξένων επιδράσεων, λ.χ. αυτής του χριστιανισμού, διότι ο χριστιανισμός δεν αποτελεί μία φυσική θρησκεία των Γερμανών αλλά μία θρησκεία ξενόφερτη που δεν πάλλει τις καρδιές του Γερμανικού Λαού διότι είναι αλλότρια προς το έμφυτο πνεύμα της φυλής. Όταν η φυλετική υπερηφάνεια εκδηλώνεται σε έναν Γερμανό, επί της ουσίας δεν πρόκειται παρά για μία αντισταθμιστική αντίδραση προς το αίσθημα της κατωτερότητας από το οποίο υποφέρουν τόσοι Γερμανοί. Αυτό, δεν κρίνεται αναγκαίο να το πω, δεν τυγχάνει εφαρμογής στους Πρώσους. Από την εποχή του Φρειδερίκου του Μεγάλου διέθεταν την απλή υπερηφάνεια η οποία αποτελεί μία σφραγίδα του ανθρώπινου τύπου ο οποίος τυγχάνει βέβαιος για τον εαυτό του και δεν έχει ανάγκη επιδείξεων προκειμένου να προβάλλει την υπόσταση του. Βασισμένοι σε αυτά τα έμφυτα προτερήματα, οι Πρώσοι απεδείχθησαν ικανοί να θεμελιώσουν μία ενωμένη Γερμανία. Ο Εθνικοσοσιαλισμός επιχείρησε να προσδώσει σε όλους τους Γερμανούς ακριβώς αυτή την υπερηφάνεια η οποία μέχρι σήμερα ανήκε μόνο στους Πρώσους. Οι Αυστριακοί, από την πλευρά τους, διαθέτουν στο αίμα τους μία υπερηφάνεια αρκετά συγγενή προς εκείνη των Πρώσων, μία υπερηφάνεια η οποία εκπηγάζει από το γεγονός ότι επί αιώνες ολόκληρους ουδέποτε κυριαρχήθηκαν από άλλη φυλή. Αντίθετα, υπήρξαν επί μακρόν εκείνοι οι οποίοι κατείχαν τα ηνία και διέταζαν.

Ο Εθνικοσοσιαλισμός ως υψικάμινος θα τήξει και θα αναμείξει όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που συνιστούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Γερμανικής Ψυχής. Μέσα από αυτό το κράμα, θα αναδειχθεί ο νέος Γερμανός, εργατικός, συνειδητοποιημένος, με αυτοπεποίθηση και κυριαρχία, και παράλληλα απλός, διακατεχόμενος από υπερηφάνεια όχι για τον εαυτό του αλλά για την ιδιότητα του να αποτελεί μέλος μίας μεγάλης λαϊκής ενότητος η οποία θα προκαλεί τον θαυμασμό των υπολοίπων λαών. Το συναίσθημα αυτό μίας συσσωρευμένης υπεροχής δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση μίας επιθυμίας επιβολής και κυριαρχίας επί των άλλων. Έχω επίγνωση του γεγονότος ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε διογκώσει τη λατρεία αυτού του συναισθήματος της υπεροχής, αυτό ωστόσο υπήρξε αναγκαίο προκειμένου στην εκκίνηση να αφυπνίσουμε τους Γερμανούς έντονα ώστε να τους θέσουμε στον ορθό δρόμο.

Στην ουσία των πραγμάτων, μία υπέρμετρα έντονη ώθηση προς έναν προσανατολισμό, συνεπάγεται μία βίαιη ώθηση προς την ενάντια κατεύθυνση. Βεβαίως όλες αυτές οι μεταβολές δεν δύνανται να πραγματωθούν εντός μίας ημέρας. Απαιτείται η βραδεία επίδραση του χρόνου. Ο Φρειδερίκος ο Μέγας έχει αναδειχθεί ως ο αυθεντικός εμπνευστής του πρωσικού προτύπου. Πρακτικά, διανύθηκαν δύο ή τρεις γενεές προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί το πρότυπο αυτό και πριν ο πρωσικός τύπος καταστεί χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε Πρώσου. Η φυλετική υπερηφάνεια μας δεν έχει χαρακτήρα επιθετικό, πλην του σημείου εκείνου που αφορά την εβραϊκή φυλή.

21 Φεβρουαρίου 1945

Η Εθνικοσοσιαλιστική κοσμοαντίληψη, όπως δήλωνα ανέκαθεν, δεν προορίζεται για εξαγωγή. Συνελήφθη επί τούτου για τον γερμανικό λαό. Όλοι οι αντικειμενικοί σκοποί της είναι, ως εκ τούτου περιορισμένοι, πλην όμως εφικτοί. Επακόλουθο είναι πως μπορώ να διατηρώ εξ ίσου μικρή πίστη στην ιδέα μιας παγκόσμιας ειρήνης, όσο και ενός Παγκόσμιου Πολέμου. Στις παραμονές του Μονάχου, το 1938, διαπίστωσα πέρα από κάθε αμφιβολία πως οι εχθροί του Τρίτου Ράιχ ήταν αποφασισμένοι με κάθε μέσο να ζητήσουν την κεφαλή μας επί πινάκι και πως δεν υπήρχαν δυνατότητες να έλθουμε σε συμφωνία μαζί τους.

d554ef12abb8c256e9cb8035aac06be3

«Ένας Αγώνας για την Γερμανία»

Πηγή